Vizyon

Türkiye'nin sürdürülebilir ve geridönüştürülebilir geleceğini inşaa etmek..

Misyon

2030 ve 2050 hedefleri doğrultusuna iklim krizini önemli oranda etkileyen plastik kullanımını ve organik atık dönüşümünü doğa yararına süreçlere çevirmenin öncüleri olmak

Proje İçeriği

Rebiocyclers, plastiğin yerine kullanılabilecek olan kompostlanabilir biyoplastiklerin yaygınlaştırılması, üretim ve tüketim ağının kurulması, Ar-Ge kapsamlarının belirlenmesi ve paydaşlara ulaştırılması konusunda çok yönlü danışmanlık sistemidir.

Biyoplastik üretim seçenekleri, Ar-Ge çalışmaları, üretim ve uygun tüketim alanlarını belirleyip rapor oluşturmak, hazırlanan raporlar doğrultusunda dönüşüm projelerini yürütmek ve ihtiyaç belirleme süreçlerinin danışmanlığını üstlenmeyi hedefler.

Proje, bir ilçenin, bölgenin, fabrikanın, plastik alıcısının veya üreticisinin kompostlanabilir biyoplastik hakkında bilinçlendirilmesi, sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda çevreye zararlı olan plastiklerin üretiminin durdurulması süreçlerine -üreticiden son tüketiciye kadar-hazırlanması, biyoplastiklerin talep edilme oranlarının arttırılıp talepleri karşılayan komplike bir sistemin kurulmasını kapsar